Жилищно строителство София

от smelio 07.08.2017 0 коментар(и)

Перспективи пред новото жилищно строителство в София 

 

Стремглавото развитие на индустрията, новите технологии и композитните материали в последния един век започна да променя средата и строителните методи. Редом с развитието обаче започна и кризисното изчерпване на природните ресурси и нарушаване на баланса в околната среда, което по един естествен начин създаде категорията устойчиво жилищно строителство. Нека погледнем какви са перспективите пред този вид ново жилищно строителство в София.

 

Устойчивото развитие на съвременните големи европейски градове само по себе си не е нова идея. Още в Римската империя, един от най-известните архитекти на своето време, Витрувий, определя че архитектурата трябва да създава удобство на хората и устойчивост. Разликата обаче е, че Витрувий е писал в други условия този си труд. Днес в София, пред устойчивото жилищно строителство стоят нови предизвикателства, които постепенно трябва да доведат до подобряване на жизнената градска среда, постигане на икономически резултати на базата на увеличаване на енергийната ефективност на новите жилища и по-възможност на старите.

 

Може би се намира в критичното време, в което строителният бранш трябва да започне да предлага повече решения за устойчиво жилищно строителство в София, като помогне домовете на хората да се строят като сгради, които носят положителен ефект не само за градската среда, но и положителни решения за заобикалящата ги природна среда. Според новите тенденции в строителството, устойчиво жилищно строителство в София би следвало да се проектира, изгражда и експлоатира, така че постоянно да носи ползи за собствениците на новите сгради, да подкрепя здравословното общуване в самата общност и с природната среда.

 

Решенията: Според експертите, които следят отблизо промените и процесите в градската среда в София и по-точно в жилищното строителство, устойчивото жилищно строителство трябва да дойде от самите собственици, които да изискват в проектите им да се заложи на мерки и строителни иновации, които ще донесат всички тези блага в новите им домове. Умишлено в статията не говорим за зелено строителство, за да не преекспонираме прекалено самата тема, защото тя е деликатна, свързана е с повече ресурси за изграждането на една сграда, но ресурси, които трябва да доведат така жизненоважния баланс за хората и околната среда.

 

Съвсем естествено промяната започна от бизнеса, защото в него има повече съсредоточен ресурс. Можем да видим днес нови сгради на офиси клас А, които са много качествени и функционални, и спокойно можем да ги наредим в категорията устойчиво строителство. Що се отнася до жилищните сгради, ще трябва като че ли още малко време, собствениците сами да почнат да налагат изискванията за устойчиво развитие, а строителните фирми в София, просто ще трябва да започнат да правят проектите и изпълненията съобразени с новите изисквания.

Защо да изберете нас?

Ние сме фирма с доказан опит в Строителството, държим на качественото изпълнение в срок и винаги обръщаме внимание дори и на най-малките детайли, независимо от големината на обекта.

Прочети повече