Каталог

Наръчник за клиента

За всички клиенти и възложители, за които предстои да избират строителна фирма сме подготвили един чек лист или въпросник, с който можете да си помогнете при подбора и финалния избор на Вашия строител: 

 • Строителната фирма предлага писмена гаранция за изпълнените строителни дейности?
 • Фирмата има ли възможност да отговори на евентуални гаранционни искове? Може да попитате и каква е процедурата?
 • Строителната фирма, с която разговаряте предлага ли Ви фиксирана крайна цена с договор? 
 • Строителят има ли подготвен подробен договор обхващащ всички права на възложителя, както и подробности относно изпълнението и проекта.
 • В подготвения договор строителната фирма ангажира ли се с ясен времеви график за изпълнението на отделните дейности по изпълнение на обекта?
 • Прави оглед на всеки проект, за да е наясно какво трябва да се извърши. Понякога на огледа може да приъстват служители на фирмата с цел по-добро изясняване на това какво и как трябва да се извърши.
 • Фирмата, с която водите преговори разплага ли с всички необходими лицензи и разрешителни за съответните строителни дейности?
 • Фирмата регистрирана ли е в строителната камара?
 • С какъв опит разполага строителната фирма, разполага ли с нужните специалисти и работници за изпълнение на проекта?
 • Какви други подобни проекти е реализирала фирмата и разплага ли с дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти? 
 • Фирмата може ли да Ви представи писмени препоръки от предходни клиенти с подобни на проекти?
 • Строителната фирма има чиста репутация в интернет? (може да проверете в Google името на компанията)
 • Ангажира ли се с ясни срокове за завършването на проекта, както и запознати ли са с фазите за реализиция на проектирането и строителството?
 • Управителя или собственика изглежда ли достоверен и надежден? Фирмата коректна ли е със своите работници, доставчици и клиенти?
 • При проведените разговори строителят умее ли да комуникира и да изслушва? Предлага ли ясни решения на Вашите въпроси?

 

Надяваме се, че с получаване на отговорите на тези въпроси ще добиете представа, коя ще бъде Вашата доверена строителна фирма в София.
Ще се радваме да се свържете с нас и да проведем предварителен разговор за Вашият проект.