Проектиране

Строителен надзор и съгласуване

 

Защо е полезно ползването на услуги от идеята до пълната реализация с пълна отговорност?

 

За да се стигне до разрешение за ползване на строеж, ще трябва доста усилия по изграждане на сградата и съгласуване на всички проекти по надлежния ред. Това означава оформяне на готовата проектна документация, както и съгласуването й с различните инстанции и строителния и технически надзор.

 

Съгласуването е само началната фаза на отношенията със съответните институции. Когато започне изграждането на обекта, следва поетапна дейност, която трябва да бъде обезпечена от сертификат, установяващ завършен етап от строителното изпълнение. Нашата работа е технически и строителен контрол по време на работа и навременна работа с институциите, за получаване на удостоверяващите сертификати и получаване на акт 16.

 

Желаете ли ние да поемем пълната отговорност за реализация на Вашия строителен проект?

 

Ако проявявате интерес към услугите на ЗИД-КО, не се притеснявайте да ни потърсите на посочените телефони за контакти.