Каталог

Защо ЗИД-КО?

 

Изборът на отговорна и надеждна строителна фирма е изключително важен за реализиране на целите на един строителен проект, а именно качество, ефективност, срочност и предвидимост! Ето и някои от причините да изберете ЗИД-КО за основен изпълнител на вашата сграда.

 

Надеждно строителство, извършено според графика и бюджета

 

Ние вършим работата. От 1997 г. сме изпълнили много проекти из цялата страна. И нито един от тях никога не е излязъл извън бюджета или графика. Тайната на нашия успех не е особена тайна. Ние работим умно. И упорито. За вас това означава надеждно, качествено строителство, извършено в рамките на бюджета и според вашия график.

 

Строим умно

 

Отделяме нужното време, за да ви изслушаме, така че да можем да ви осигурим точно това, от което се нуждаете. Нашият опитен екип не позволява раздуване на проектите, държи ги в обхват в рамките на зададените параметри. И същевременно вграждаме гъвкавост директно в проектирането и строителството, ограничавайки заявките за промени и позволявайки на проектите да еволюират с новаторски решения. Търсим максимално много възможности за минимизиране на разходите и ускоряване на времето за предаване. Избираме правилните строителни материали, управляваме вашите проекти ефективно и използваме функционално-стойностен анализ, за да снижим разходите – ние намираме начини да ви осигурим стойност във всяка фаза на проекта. Това е нашият начин да строим умно.

 

Вършим работата

 

Нашата фирма стартира през 1997 г. с малко повече от двама човека и камион. Градим бизнеса си на принципа „вършим работата”.

Това означава, че работата е шефът. Това означава, че вдигаме телефона в 3 сутринта. Това означава, че винаги сме насреща, за да надминем очакванията ви. Ето така вършим нещата.

И сме готови да поемем и трудните обекти. Тези, които никой друг не иска. При срутване на покрив, който трябва да се оправи в 4 сутринта, ние сме насреща – понякога даже преди официалните аварийни екипи. Когато имате голям, сложен проект с ограничени срокове за изпълнение и строги ограничения, ние намираме начин да го изпълним. И година след година от 1997 г. насам ние го правим. Отново и отново.

 

 

Умното строителство ви спестява време, пари и главоболия

 

Всички казват, че строят умно и ефективно. Ние имаме резултати, с които да го докажем. Ние от фирма Зид-Ко притежаваме изпитана във времето традиция да строим умно и да прилагаме новаторство по време на целия строителен процес. Тъй като специализираме в строителство от типа проектиране-и-строене, непрекъснато ви предоставяме максималната стойност с правилните решения за вашия проект.

 

Нашата история на строителни иновации

 

Днес намираме новаторски начини да добавяме стойност за вас възможно най-често. Прибавете това към нашия здрав разум, подхода „първо слушай, после решавай”, и няма друга фирма, която да може да постави на масата такива новаторски строителни процеси. Ето това ни дава възможност да решаваме проблемите, докато те все още са само възможности. Откриваме най-добрите инструменти за работата и ви доставяме това, което е правилно и най-добро за вас.

 

Изграждаме екипите си, за да пресъздадат вашата визия

 

Преди дори да започнем да поръчваме материали и да правим организация за изпълнение ние първо ви изслушваме. Ако имате специални финансови изисквания по време на проекта, го вземаме предвид преди да започнем работа. Отделяме време да дефинираме бизнес целите, които искате да постигнете чрез строителството.

Ако желаете сграда, която да въплътява духа на вашата компания, напасваме своята работа по архитектурните проекти за създаване на такава визия. След това нашият екип изгражда тази визия.

Имате съществуваща сграда или съоръжение или план на терена? Вграждаме нашата проектантска и строителна работа директно в голямата картина на строителните ви планове. Базирайки се на това разбиране и рамка, можем да ви осигурим стойност чрез най-разнообразни новаторски строителни решения.

 

 

Решения за функционално-стойностен анализ и умно строителство

 

Всеки обект е различен. И оборудването и инструментите, които използваме за всеки, са различни. Като избираме правилните инструменти и оборудване за работата, ви пестим време и пари.

По отношение на проектирането прилагаме функционално-стойностен анализ, където е възможно, за да минимизираме разходите и времевите графици. Ние не проектираме във вакуум. И когато си партнираме с външни архитекти, те също не го правят. Използваме всичките си знания за материали и строителство, за да съчетаем форма и функция и да осигурим върхова ефикасност по време на строителния процес. При всичките си обекти ние винаги балансираме естетика и корпоративна визия с бюджет и график.

Можем да приложим пълния набор решения за пестене на време и пари. Това може да означава избор на най-добрата смесица от устойчиви строителни материали или ситуиране на вашето ново съоръжение или сграда там, където може да получи максимално предимство от естествените ресурси на терена. Може да означава и предлагане на метод за строителство, които други строители може и да не са разгледали. Каквото и да се изисква от обекта, използваме целия си екип за разглеждане на възможностите и избор на решения, които да ви спестят най-много пари и време.

 

 

Можем да ви дадем и второ мнение за умно строене

 

Когато строителни проекти на други компании се сблъскат с неочаквани пречки, ние сме екипа, към който се обръщат за решения. Независимо дали сте изправени пред проблем с проектиране, материали, процес или график, можем да ви помогнем да го разрешите. Можем да приложим решения по време на целия строителен проект или в стратегичеки точки с нашата Услуга „Второ мнение за умно строене”. Ние сме цял екип с всички умения, знания и опит, в състояние да предоставим умна, пестяща пари работа от началото до края. Ние сме и надеждна строителна фирма, която изпълнява обекти навреме и в рамките на бюджета.

 

 

Цялостният строителен екип улеснява живота на възложителите

 

Специалисти в предстроителството, проектанти, строители, ръководители на проект – изграждаме строителни екипи, които имат всички умения, знания и опит да изпълнят строеж от началото до края. Всички се намират на една и съща страница и в един и същ екип. Крайният резултат е строителен процес, който прави вашия живот – на възложителите – по-лесен. Ако в екипа ни липсва специфично умение, си партнираме с най-добрите – доверени хора, с които сме работили – за да се свърши работата.

 

Ясната отговорност намалява конфликтите

 

Когато поемеме проект за изпълнение, поемаме голяма отговорност. А в проект от типа „Проектиране-и-строителство”, поемаме пълната отговорност върху целия строеж от началото до края. Насреща си имате фирма, която отговаря за всички аспекти от проекта. А това намалява договорните ви грижи. Между архитекта и строителя-изпълнител няма посредник.

Разполагаме с пълен състав за проектиране и строителство и от 1997 г. сме изградили трайни, основани на доверието партньорства с подизпълнители и производители на материали. За вас това означава да няма конфликти, да няма една стъпка напред и две назад, да няма случаи, в които лявата ръка не знае какво върши дясната. Създаваме екипна среда на сътрудничество и съдействие, в която всички работят заедно.

Имаме и дълги години опит на водеща строителна фирма и като общ изпълнител в строителството, партниращ си с външен архитект, и сме в състояние да ръководим изпълнението на вашия проект безпроблемно . Винаги ще знаете с кого точно да говорите по въпроси, касаещи проекта.

 

Винаги ще сте запознат

 

Ежеседмични отчети. Редовен диалог. Винаги оставаме в ефективна и пълна комуникация с вас, така че знаете точно как напредва проектът ви във всеки момент. Нашият екип ви предоставя едно единствено лице за контакт, така че винаги да получавате отговор на въпросите си или да предадете дадена информация. И сме на разположение 24 часа 7 дни в седмицата. Обадете ни се в 3 сутринта и ние ще вдигнем. Това е част от нещата, които правят една компания надеждна строителна фирма.

 

 

Управлението от начало до край свежда главоболията до минимум

 

Първоначални проучвания. Бумащина. Безопасност. Съответствие. Ние се занимаваме с всички подробности на един строеж. Нашият комплексен екип работи заедно с вас във всички фази на проекта, за да гарантира, че ще получите точно сградата или съоръжението, от което се нуждаете. И когато отворите вратите на чисто новата си сграда, тя ще бъде готова – без да се изправите пред един куп работи от след-строителната фаза. От началото до края, ние намаляваме главоболията през целия процес на строителството.

 

 

Нека поговорим за Вашия строителен проект

 

Опитният ни екип за Проектиране-и-строителство е на разположение да ви преведе през проекта ви и да ви осигури решения с най-добра стойност за всяко предизвикателство, пред което можете да се изправите. Гарантираме ви, че ще получите прекрасна сграда или съоръжение, съответстващо на нуждите ви, според бюджета ви и според графика ви.

 

Ако проявявате интерес към услугите на ЗИД-КО, не се притеснявайте да ни потърсите на посочените телефони за контакти.