Каталог

Награди, сертификати и документи

 

Строителна фирма "Зид-ко" ЕООД разполага с всички необходими лиценци и разрешителни за извършване на предлаганите строителни дейности и услуги в София и страната.
Фирмата ни е официално вписана в Централния професионален регистър на строителите и сме сертифицирани съгласно изискванията на международните стандарти.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
Членство БСК

 

Компания разполага с множество писмени референции от инвеститори, клиенти и наши доставчици, които може да бъдат представени при необходимост.
След 20 години дейност в областта на строителството, благодарим на всички наши клиенти, доставчици и парньори за доверието и успешната съвместна работа.