Проектиране и строителство

 

Може да се каже, че това е най-универсалния и прагматичен подход към строителството. Екип от специалисти, работещи заедно от началото до края в открита комуникация и целево сътрудничество, за да се реализират непостижими по друг начин резултати. Най-добрите резултатите и великите идеи се раждат, когато на една маса седнат собствениците заедно с архитектите и строителите, инженерите и оценителите. По този начин се проправя пътят към творчески решения, водещи до минимизиране на разходите, ускоряване на графиците и ефективни реализации.

 

 

Какво представлява подходът „Проектиране-и-строителство”?

 

"Проектиране-и-строителство" е метод за строителство, който предоставя на собствениците едно лице за контакт и за двете фази на проекта – проектирането и строителството. По този начин една фирма носи отговорността и договорния риск за всеки аспект на строителството – от приблизителните оценки, изчисления и предстроителната фаза до архитектура, инжинеринг, строителство и след-строителната фаза. Тази фирма е проектант и строител, като управлява всички договори с фирми, като подизпълнители и доставчици на материали.

За разлика от други методи при строителството, тук възложителите се договарят само с фирмата Проектант-строител. При другите два основни метода, използвани днес — строителен мениджмънт и общо договаряне (известни като проектиране-офериране-строителство) — възложителите се договарят с различни лица/организации за архитектурното проектиране и строителството. Тъй като „проектиране-и-строителство” обединява всички елементи на проекта, архитектите работят в координация с другите членове на проектния екип. При другите методи, архитектурното проектиране се изпълнява отделно, понякога това води до непредвидени разходи и забавяния по време на строителния процес. Подходът „Проектиране-и-строителство” позволява на Вашия екип да осигурява вътрешен поглед към разходите и възможността за изграждане на различни проекти. Крайният резултат е солидно издържан проект, определен бюджет и ускорен график. По този начин бизнес целите се изпълняват най-ефективно.

 

 

Процесът по „Проектиране-и-строителство”

 

Процесът „Проектиране-и-строителство” има пет основни фази:

 • Избор на Проектант-строител
 • Предстроителни изчисления и оценки
 • Архитектурен проект
 • Строителство
 • Следстроителна фаза

За разлика от другите методи на строене, тук фазите се припокриват и всички членове на екипа си сътрудничат по време на процеса, за да осигурят бързо и ефективно реализиране на проекта.

 

Избор на Проектант-строител

 

Процесът „Проектиране-и-строителство” започва, когато изберете фирма Проектант-строител. При другите методи, бихте започнали с избор на архитект. Тъй като Проектант-строителите се стремят да открият за Вас начини за пестене по време на проектирането и строителството, вие ще спечелите от използването на подбор, базиран на компетенциите. Това означава, че избирате Проектанта-строител с най-добрите препоръки, опит, знания и екип. Като алтернатива можете да използвате и метода за подбор, базиран на най-добрата стойност, при който избирате Проектант-строител въз основа на комбинация от приблизителна цена и добавена стойност в допълнение към опит, знания и препоръки. Нашата препоръка е да избягвате да използвате процес на подбор, основан на най-ниска оферирана твърда цена. Причината? Проектант-строителите предоставят най-добрата стойност като оценяват бюджетните решения рано в проектния процес и като правят непрекъснати приблизителни преизчисления на цената в течение на процеса по проектирането. Като ограничавате своите евентуални строители до твърди ценови оферти преди да имат възможността да се потопят в проекта, може да се стигне до подвеждане и несигурни приблизителни оценки. Дори и по-зле, може да получите проект, който не ви дава, това от което се нуждаете.

 

Предстроителна фаза и инженеринг на строителна стойност в проекта

 

Предстроителната фаза на проекта е критична, задаваща курса за успешен обект. Тя включва бизнес и финансови преценки, по време на които екипа за пред-строителство на вашия Проектант-строител се сдобива с познания за вашия бизнес, индустрия, цели, визия, финансови реалности и текущи и бъдещи нужди от съоръжения.

Успоредно с това архитекти и инженери започват преценки за архитектура, механични и електрически системи и преглеждат съществуващи етажни планове, подготовки по отношение на пожаробезопасност, интериорни довършвания и конструктивни системи. Докато проектният екип събира критична информация се изготвя оценка на мястото на обекта, за да се подготви за строителство. Ако правите подобрения по вече съществуващо пространство, вашият Проектант-строител ще направи оценка на съоръжението ви, за да идентифицира зоните, нуждаещи се от подобрение. Тези оценки определят ключовите параметри като кодекси, изисквания за съответствие, климатичните характеристики на мястото и други.

Основавайки се на цялата ключова информация, вашият проектен екип си партнира с вас, за да направи правилното съоръжение, проектна и строителна програма и да ви помогне да изпълните целите си в рамките на бюджета и времевите ограничения. Обхватът на вашия проект е зададен и могат да се оформят творчески решения, за да се пристъпи към реализиране на визията ви.

След това започва сериозното архитектурно проектиране и представя най-добрата възможност да придобиете стойност за проекта си. Преди всичко, архитектурният проект не касае само това как изглежда обектът ви; той е смесица от форма и функция – стратегия, визия, естетика и технология – всички се обединяват заедно в цялостен проект, който трябва да доведе до успешно изпълнение на обекта ви. Накратко обхващаме процеса по архитектурното проектиране в следващия раздел, но сме публикували и по-значим наръчник, за да ви помогнем да получите възможно най-много от стратегическото проектиране.

 

Архитектурно проектиране

 

На този етап вашият проектен екип вече е постигнал солидно разбиране на вашите бизнес и финансови нужди, проектен график, разходи, място на обекта и архитектурните и технически изиквания по отношение на вашето съоръжение. На следващия етап вашият строителен екип и ръководители на проекта си партнират с архитектурния екип, за да вградят в проекта стойност от спестени инженерни разходи.

Ето къде Проектирането-и-строителството се различава от другите строителни методи. Архитектите могат да се наемат пряко от Проектанта-строител, или Проектантът-строител може да сключи договор за подизпълнение за специално проектиране с доверени партньори в архитектурното проектиране. Архитектите работят в същия този екип, при същия договор с Проектант-стротиеля. И всички ключови членове на проектния екип се събират заедно, за да оформят проект, който балансира всички нужди. Архитекти, инженери, професионални строители и ключови подизпълнители и доставчици на материали – всички те могат да добавят стойност при започването на строителството.

Ние, от Компанията Зид-Ко, започваме процеса по архитектурното проектиране по малко по-различен начин от другите Проектант-строители. Използваме новаторска строителна технология, наречена, 5D Макро Бизнес Информацинно Моделиране, за да моделираме проект на ранна фаза, показвайки приблизителни информационно-ориентирани преценки за разходи и график. Собствениците могат да посочат изисквания към изпълнението и да вземат наистина информирани решения. А проектните екипи могат да намалят проектните разходи, да добавят стойност и да продължат напред със свързваща сигурност.

След като собственикът и проектният екип са дефинирали голямата картина, предварителните чертежи прерастват в подробен проект и схеми. А проектният екип работи в плавно сътрудничество, за да представи приблизителна оценка на разходите при завършеност на проекта. При приключването на този процес възложителите получават гарантирана максимална цена, зададен проектен график и чертежи за поръчката – чертежи, които ще се използват, за да се построи сградата или съоръжението.

 

Строителство

 

Като следвате архитектурния проект ще спестите време, тъй като няма да се нуждаете от втора фаза на офериране, за да изберете изпълнител. Всъщност, вашият Проектант-строител ще започне да подготвя мястото на обекта, докато проектирането напредва, а елементи на строителството може да започнат по време на фазата на проектирането. Припокривайки строителството и проектирането, вашият проектен екип може да ви осигури навременно изграждане, което прави възможни агресивните графици. А вие ще разполагате със строителен екип, подизпълнители, търговци на материали и същите стандарти за качество, както и при останалите методи. Но работата ще бъде свършена бързо, по ясно дефиниран обсег с тотална отчетност и отговорност.

 

Следстроителна фаза

 

След завършването на новото или реновираното съоръжение, вашият Проектант-строител трябва да ви предостави материалите и документите от след-строителната фаза. Не пренебрегвайте материалите, които ви дават в след-строителната фаза, тъй като това е критична част при всяко строителство.

 

 

Ползи от подходът "Проектиране и строителство"

 

Методът "Проектиране и строителство" предлага много уникални ползи и предимства, които не се предоставят от другите методи за строителство. Ето защо голяма част от нашите изпълнени проекти са от типа "Проектиране и строителство". Някои от най-големите ползи на подходът "Проектиране и строителство" са бързото изпълнение, гладкия процес, по-добрите решения и по-добрата комуникация.

 

Бързо изпълнение

 

Както споменахме в раздела за процеса на Проектиране-и-строителство, Проектирането-и-строителството предлага бързо изпълнение, тъй като проектирането и строителството се случват едновременно и понеже има само една фаза за подбор вместо две. Методът за доставка превръща в реалност времевите рамки, които иначе биха били невъзможни.

 

Гладък процес

 

Отново и отново Проектиране-и-строителство надежно води до елиминиране на главоболията, сътрудничещи си екипи и доволни собственици. Отговорността от един единствен източник, предлагана от Проектиране-и-строителство, означава, че няма противоречащи си препоръки от строителя и архитекта. Вместо това, една фирма отговаря за всички елементи на строителството и проектирането. Възложителите знаят къде спира прехвърлянето на топката и така се проправя пътят за гладък процес по отношение на собственика.

 

По-добри решения и по-добра стойност

 

При проектиране-и-строителство няма нужда решенията да се ограничават до традиционни идеи. Работата е водеща. Така че екипите са ограничени само от това, което е правилно за работата. При възникване на идеи, екипите работят като един, за да ги анализират при пълна прозрачност, така че собствениците са подсигурени с получаването на най-добрите материали, трасиране, график, проектиране и т.н. Този новаторски процес предоставя възможност на възложителите да видят повече опции, да вземат по-добре информирани решеиня и да реализират по-добра стойност.

 

По-добра комуникация и по-малко проблеми

 

Изпълнението на успешен проект от типа проектиране-и-строителство изисква открито сътрудничество между всички членове на екипа. Създаването на екипно-ориентиран подход насърчава високи нива на комуникация и прозрачност, и двете абсолютно задължителни за успеха на всеки проект. Това позволява на собствениците да споделят своята визия с екипа и да напаснат интересите на заинтересованите страни. Екипно-ориентираният подход осигурява и съвместното усилие, необходимо за оценяването на целите на проекта, на графиците и анализирането на възможностите с напредването на проекта. Като екип, няма група, по-добре квалифицирана да напасне визията на собственика с целите и задачите на проекта.

Проектиране-и-строителство прави това възможно. Всички членове на екипа гледат в една и съща посока, тъй като всеки работи по един и същи договор. А възложителите биват държани в течение от установено лице за контакт от Проектиране-и-строителство. В резултат на това, Проектиране-и-строителство е подходящо за най-сложните обекти, като ги опростява, за да могат собствениците да реализират по-добро качество, отправят по-малко претенции и получат строеж без да се стига до съдебни спорове.

 

 

Пестене от разходите при Проектиране-и-строителство

 

Поради своята ефикасност Проектиране-и-строителство често намалява разходите за строителство на собствениците. Това може да е изненадващо, тъй като проектите от типа Проектиране-и-строителство не предлагат фазата с твърда ценова оферта, която си позволяват тези от общото договаряне. Но умното строене с Проектиране-и-строителство се отплаща, като намалява и реалните (счетоводни) разходи и алтернативните разходи. В този раздел ви показваме как Проектиране-и-строителство снижава тези разходи.

 

Проектиране-и-строителство намалява разходите за проекта

 

През 1998 г. журналът за инженеринг и управление на строителството (Journal of Construction Engineering and Management) публикува подробна статия, показваща колко време и пари пести Проектиране-и-строителство в сравнение с общото договаряне и строителния мениджмънт. Ясно е, че проектите от типа Проектиране-и-строителство се изпълняват по-бързо, с по-голяма разходоефективност и с по-малко заявки за изменения, които водят до непредвидени разходи и забавяне в графиците. С други думи Проектиране-и-строителство позволява обектите да се приключват навреме и в рамките на бюджета. Да вземем само едно от измеренията, единичната цена, Проектиране-и-строителство може да осигури спестяване от повече от 6 процента от общата проектна цена.

 

Проектиране-и-строителство намалява алтернативните разходи

 

При много от строежите Проектиране-и-строителство спестява повече като алтернативни разходи, отколкото като счетоводни разходи. Благодарение на гладкото естество на изпълняване на проекта при Проектиране-и-строителството възложителите могат да си спестят времето, прекарано в управление на строежа. А времето е пари. Това е време, което може да се използва за разрешаването на други делови предизвикателства. При специалния случай на проекти за строителство в областта на производството или дистрибуцията, при които производители и дистрибутори разширяват дейността си, колкото по-скоро съоръжението бъде отворено или разширено, толкова по-бързо може да се увеличи производството и толкова по-скоро могат да се реализират печалби. За някои производители и дистрибутори дори и един ден загубен за производство би могъл да струва много финансови средства. Тъй че скоростта на Проектиране-и-строителство става изключително ценна.

 

 

Избор на фирма за Проектиране-и-строителство

 

Проектирането-и-строителството е монета с две страни. Най-голямото му предимство е отговорността с един източник, която предлага, а най-голямата му слабост – риска, свързан с това Проектант-строителят да носи цялата отговорност за проекта. Ако се спрете на Проектиране-и-строителство, най-критичният момент е да изберете почтен, опитен строител, на когото да можете да се доверите.

 

Ключови характеристики на солидните фирми за Проектиране-и-строителство

 

Когато оценявате Проектант-строители, изберете фирма за проектиране и строителство, която можете да считате за партньор. Какво прави партньорът?

От ваша гледна точка партньорът е готов да преговаря гъвкаво с вас и да ви върне спестени разходи. Ако строежът е под бюджета и договорът ви не ви позволява да участвате в спестеното, тогава той е стимулиран да ореже харчовете. Но ако поделяте спестеното, когато строителството се движи под бюджета, вие заедно с вашия партньор в Проектирането-и-строителството стимулирате качеството.

Проектант-строителите, които си струват цената, имат първокласен контролен екип и рядко ги викат след предаване на обекта. Броя на получените повиквания показват колко често възложителите искат от строителя да прави поправки след като обектът е завършен. Нисък брой на такива повиквания означават качество. Друга мерна единица, която трябва да вземете предвид, е нормата на спешни доработки. От значение е и Администрацията за безопасност и здраве на работното място както и гаранционния капацитет на строителя.

И накрая, но не по важност, вашият Поектант-строител трябва да има и портфейл от проекти, подобни на вашия. И в рамките на проекта ви, фирмите за проектиране-и-строителство трябва да имат прекрасни системи за комуникация, така че винаги да ви държат информирани и в състояние да докладвате за напредъка на другите заинтересовани страни.

 

 

Какво печелите от общата услуга под един покрив?

 

Все повече наши клиенти избират „проектиране, инженеринг и строителство“ като цялостна услуга, тъй като този подход осигурява редица предимства, като например:

 • Изпълнителят приема всички ангажименти свързани с проектирането и изграждането, като по този начин се премахва прехвърляне на отговорности между проектанти и строители 
 • Изпълнителят поема цялата отговорност за комплексното изпълнение, включително за цени, качество и срок на изпълнение
 • Подписва се само един договор между възложителя и изпълнителя, като по този начин всички ангажименти са дефинирани в един договор 
 • Значително намаляване на срока на изпълнение на проекта от проектиране до завършване на обекта
 • Отпада риска за възложителя от разминавания между проектиране и възможности за изпълнение или пропуски или грешки в проектирането
 • Осигурява се сигурност за възложителя с определяне на ясен бюджет, като се елиминира риска от завишаване на разходите по време на изграждане поради специфики свързани с проекта или изграждането
 • Предварително явно калкулиране на всички цени и сключване на договор с фиксирана крайна цена, като евентуални преразходи биха били за сметка на изпълнителя

 

 

Нашата фирма за Проектиране-и-строителство

 

Това, което прави нашата Компания Зид-ко, е именно проектиране-и-строителство. Партнираме си с избрани архитекти, инженери и професионалисти в областта на строителството из цялата страна, за да създадем екипи за Проектиране-и-строителтво, които перфектно съотвестват на изискванията на всеки отделен проект. Нашите екипи са измежду най-уважаваните в индустрията. Те се гордеят с оригиналността при разрешаване на проблемите и създаване на среда, която мотивира и вдъхновява. Всеки екип е подбор единствено от професионалисти, подбрани специално за съответната задача.

Строителна компания "Зид-ко" предлага комплексно изпълнение на услугата "проектиране, инженеринг и строителство".

 • Фирмата ни разполага с екип от професионалисти, които са ангажирани с цялостното изпълнение на проекти: архитекти, строителни инженери, ВиК, електроинсталации, ОВК и др.
 • Екипът ни е ангажиран с предлагане на различни иновативни технически и икономически решения за реализиране на проекта.
 • Крайният резултат от съвместната работа на нашите специалисти е ясно първоначално задание, подготвяне на концептуален вариант на проекта, направена оценка, изготвено бюджетно предложение и график за изпълнение на обекта.
 • Дългогодишният ни опит при изпълнението на подобни проекти ни дава възможност да предлагаме отлични възможности за най-изгодни решения и ефективно реализиране на проектите.

 

 

Нека поговорим за проекта ви

 

Опитният ни екип за Проектиране-и-строителство е на разположение да ви преведе през проекта ви и да ви осигури решения с най-добра стойност за всяко предизвикателство, пред което можете да се изправите. Гарантираме ви, че ще получите прекрасна сграда или съоръжение, съответстващо на нуждите ви, според бюджета ви и според графика ви. Свържете се с нас.

 

Ако проявявате интерес към услугите на ЗИД-КО, не се притеснявайте да ни потърсите на посочените телефони за контакти.