Проектиране

Архитектура и проектиране в строителството

 

Първата стъпка към реализацията на една идея за строителство минава през изготвянето на проект.

 

В Зид-ко ЕООД извърваме пълния комплекс от услуги в областта на проектирането, както и всички други административни процедури съпътстващи строителството. Нашият екип се състои от експерти, които имат богат опит във всички области и специалности на проектирането, които са свързани с подготовка на проектната документация и изпълнение на строителството.

В областта на проектирането, нашите експерти осигуряват подготовката на следните проекти и необходими документи:

  • Архитектурни проекти
  • Конструктивни проекти
  • Ел. инсталации
  • ВиК инсталации
  • Съгласуването на проекти
  • Подготвка на пълната строителнса документация 
  • Входиране и договаряне с различните инстанции
  • Съдействие и съгласуване с отговорните институции
  • И много други.