Проектиране

Строителен надзор и съгласуване

 

За да се стигне до разрешение за ползване на строеж, ще трябва усилия по изграждане на сградата и съгласуване на всички проекти по надлежния ред. Това означава оформяне на готовата проектна документация, както и съгласуването й с различните инстанции и строителния и технически надзор.

 

Съгласуването е само началната фаза на отношенията със съответните институции. Когато започне изграждането на обекта, следва поетапна дейност, която трябва да бъде обезпечена от сертификат, установяващ завършен етап от строителното изпълнение. Нашата работа е технически и строителен контрол по време на работа и навременна работа с институциите, за получаване на удостоверяващите сертификати и получаване на акт 16.