Проектиране

Проектиране и строителство

 

Какво печелите от общата услуга под един покрив?

 

Все повече наши клиенти избират „проектиране, инженеринг и строителство“ като цялостна услуга, тъй като този подход осигурява редица предимства, като например:

 • Изпълнителят приема всички ангажименти свързани с проектирането и изграждането, като по този начин се премахва прехвърляне на отговорности между проектанти и строители 
 • Изпълнителят поема цялата отговорност за комплексното изпълнение, включително за цени, качество и срок на изпълнение
 • Подписва се само един договор между възложителя и изпълнителя, като по този начин всички ангажименти са дефинирани в един договор 
 • Значително намаляване на срока на изпълнение на проекта от проектиране до завършване на обекта
 • Отпада риска за възложителя от разминавания между проектиране и възможности за изпълнение или пропуски или грешки в проектирането
 • Осигурява се сигурност за възложителя с определяне на ясен бюджет, като се елиминира риска от завишаване на разходите по време на изграждане поради специфики свързани с проекта или изграждането
 • Предварително явно калкулиране на всички цени и сключване на договор с фиксирана крайна цена, като евентуални преразходи биха били за сметка на изпълнителя

 

Какво Ви предлагаме ние?

 

Строителна компания "Зид-ко" предлага комплексно изпълнение на услугата "проектиране, инженеринг и строителство".

 • Фирмата ни разполага с екип от професионалисти, които са ангажирани с цялостното изпълнение на проекти: архитекти, строителни инженери, ВиК, електроинсталации, ОВК и др.
 • Екипът ни е ангажиран с предлагане на различни иновативни технически и икономически решения за реализиране на проекта.
 • Крайният резултат от съвместната работа на нашите специалисти е ясно първоначално задание, подготвяне на концептуален вариант на проекта, направена оценка, изготвено бюджетно предложение и график за изпълнение на обекта.
 • Дългогодишният ни опит при изпълнението на подобни проекти ни дава възможност да предлагаме отлични възможности за най-изгодни решения и ефективно реализиране на проектите.

 

Желаете да обсъдим възможностите за реализация на Вашия проект?

 

Ако проявявате интерес към услугите на ЗИД-КО, не се притеснявайте да ни потърсите на посочените телефони за контакти.