Търсим парцели за строителство в цяла София За покупка или обезщетение. Работим и с посредници!

Строително-предприемаческа компания Зид-Ко ЕООД търси подходящи парцели за строителство на жилищни сгради във всички квартали на гр. София. Единствено условие е наличието на инфраструктура в района (вода, канал и електричество), както и нормално развита градска среда наоколо.

Нашата компания е гъвкава и сме склонни да разгледаме различни схеми за придобиване на парцели чрез покупко-продажба, строителство срещу обезщетение или комбинирана схема (част обезщетение и част в пари). Готови сме да обсъдим със собствениците и други разумни варианти за колаборация.

​Ако притежавате подходящ терен, на който смятате, че би могъл да бъде развит атрактивен жилищен проект се свържете с нас. Работим също и с агенции.