Каталог

Защо ЗИД-КО?

 

Изборът на отговорна и надеждна инвестиционна и строителна фирма е изключително важен за реализиране на целите на един строителен проект, а именно качество, ефективност, срочност и предвидимост! От 1997 г. сме инвеститор и строител на сгради. И нито един от нашите обекти не е излязъл извън графика за изпълнение. Тайната на нашия успех ? Ние работим умно и упорито. Ето и някои от причините да изберете ЗИД-КО.

 

Строим умно

 

Ние вграждаме гъвкавост в проектирането и строителството, ограничавайки промените в строителството. Търсим възможности за минимизиране на разходите и ускоряване на изпълнението на строителния обект . Управляваме проекта ефективно и използваме функционално-стойностен анализ, за да снижим разходите. Това е нашият начин да строим умно.

 

Вършим работата

 

Градим бизнеса си на принципа „вършим работата”. Това означава, че работата е шефът. Готови сме да поемем и трудните обекти. Тези, които никой друг не иска. Дори при сложен обект с ограничени срокове за изпълнение, ние намираме начин да го изпълним. От 1997 г. ние го правим.

 

 

Умното строителство ви спестява време, пари и главоболия

 

Всички казват, че строят умно и ефективно. Ние имаме резултати, с които да го докажем. Ние от фирма Зид-Ко притежаваме изпитана във времето традиция да строим умно и да прилагаме новаторство по време на целия строителен процес.

 

Решения за функционално-стойностен анализ и умно строителство

 

По отношение на проектирането прилагаме функционално-стойностен анализ, където е възможно, за да минимизираме разходите и времевите графици. Ние не проектираме във вакуум. И когато си партнираме с външни архитекти, те също не го правят. Използваме всичките си знания за материали и строителство, за да съчетаем форма и функция и да осигурим върхова ефикасност по време на строителния процес. При всичките си обекти ние винаги балансираме естетика и корпоративна визия с бюджет и графи

Пестене на време и пари означава и използване на методи за строителство, които не се използват от другите строители. Каквото и да се изисква от обекта, използваме целия си екип за разглеждане на възможностите и избор на решения, които да ни спестят най-много пари и време.

Проектанти, строители, ръководители на проект ,техници – изграждаме строителни екипи, които имат всички умения, знания и опит да изпълнят строежа от началото до края. Крайният резултат е улеснен строителен процес.

 

Ясната отговорност намалява конфликтите

 

Когато поемаме проект за изпълнение, поемаме голяма отговорност. Фирмата ни отговаря за всички аспекти от проекта. Разполагаме с пълен екип за проектиране и строителство и от 1997 г. сме изградили трайни, основани на доверието партньорства с подизпълнители. Създаваме екипна среда на сътрудничество и съдействие, в която всички работят заедно.

 

 

Винаги ще сте запознат

 

Винаги оставаме в ефективна и пълна комуникация с вас, така че знаете точно как напредва проектът ви във всеки момент. Нашият екип ви предоставя лице за контакт, така че винаги да получавате отговор на въпросите си или да предадете дадена информация.